Ana sayfa KADIN Sezaryen doğumun zararları ve riskleri nelerdir?

Sezaryen doğumun zararları ve riskleri nelerdir?

126
0
sezaryen-dogum-zararlari

Ülkemizde son yıllarda sezaryen doğum hızla artmaktadır. Bu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi de geç yaşta gebeliktir. Kadınların kariyer yapma tercihleri ve geç evlilikler bu doğumun nedenleri arasında yer alır. Gelişen teknoloji sayesinde anne karnındaki bebek daha yakından izleniyor, herhangi bir tehlike durumunda ise sezaryen doğum yapılıyor. Sezaryen doğum zararları anne olmaya hazırlanan kişiler tarafından da araştırılıyor. Sezaryen doğumun zararları ve riskleri hakkındaki bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.

Sezaryen Doğum Nedir?

Sezaryen doğum, fetüsün, plasentanın ve zarların, karın ve uterus duvarına yapılan insizyonla doğurtulması olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, fetusun sekonder implantasyon sonucu veya uterus rüptürü nedeniyle abdominal boşluktan abdominal insizyon yoluyla alınmasını içermez.

Sezaryen doğum, önceleri, ölen anneden bebeğin kurtarılması için yapılırken, günümüzde anne ve fetüsün sağlığını ve yaşamını korumak için uygulanmaktadır. Medikal endikasyonlarla uygulanan sezaryenler, planlı ya da acil olabilir. Elektif sezaryen, önceleri sonraki gebeliğinde tekrarlayan sezaryen planlanan kadınlar için kullanılırken, günümüzde, ilk doğumda tıbbi bir neden olmaksızın, miadında sağlıklı bir gebe kadının kendi isteği ile uygulanan sezaryen olarak tanımlanmıştır.

Sezaryen Doğumun Zararları Nelerdir?

Sezaryen doğum en güvenli cerrahi operasyon olarak düşünülmesine karşın hemoraji, ileus, tromboembolik olaylar, infeksiyon, yenidoğanda respiratuar distres sendromu (RDS) ve anestezi riskleriyle birlikte majör bir abdominal operasyondur. Bir çok araştırmaya göre sezaryen doğum yapan anneler vaginal doğum yapan annelerle karşılaştırıldığında daha büyük riskler taşımaktadır47,48,49,50. Yapılan bir araştırmada planlı ve acil yapılan sezaryen doğumun komplikasyon oranları arasında (%16.3 ile %24.1) anlamlı bir ilişki olup, kadınların %21.4’ünde (intraoperatif/postoperatif) bir ve daha fazla komplikasyon görülmüştür. Sezaryene bağlı ağır komplikasyonlar nadir olmakla beraber bunların bazıları önlenemez. Bunlar yanlış cerrahi teknik, anestezi uygulamalarında beceriksizlik ve yanlış seçilmiş anestezi, yetersiz kan replasmanı, yanlış kan transfüzyonu ve enfeksiyonların yanlış tedavi edilmesine bağlıdır.

Sezaryen Doğumun Riskleri

 • Enfeksiyon
 • Hemoraji
 • Üriner sistem ve gastro-intestinal sistem yaralanması
 • Pulmoner emboli
 • Maternal mortalite ve morbiditede artma
 • Plasenta yerleşim anormalliklerinde artma
 • Düşük, ektopik gebelik ve infertilite riskinde artma
 • Anestezi komplikasyonları
 • Paralitik ileus
 • Negatif sosyal ve mali etkiler
 • Hasta memnuniyetinde azalma
 • Emzirme ve bağlanmayı engelleme

Sezaryen operasyonlarında hem anne hem de fetusun güvenliğini sağlamak gerektiğinden anestezik yönetim çok önemlidir. Genel anestezinin, hava yolunun korunması, indüksiyonun hızlı başlatılması gibi üstünlüklerinin yanında, mide içeriğinin aspirasyonu, entübasyon güçlüğü gibi dezavantajları da mevcuttur. Son yıllarda sıklıkla kullanılan rejyonal anestezi tekniklerinin ise fetüs üzerinde minimal depresan etki yaratma, anne ve bebek arasındaki iletişimi erken başlatma gibi avantajları vardır. Anestezinin etkisinden dolayı sezaryen sonrası birçok anne bebeğini emzirememektedir. Sezaryenden sonra 6–12 saat gibi bir süre ayağa kalkamayan, bağırsak hareketleri başladıktan sonra oral (açık sıvı içecekler) almaya başlayabilen, mesane kateteri olan hasta doğum sonrası dönemin ilk günlerinde sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca bu hastalarda konstipasyon ve abdominal distansiyon gibi sorunlar oluşmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here