Ana sayfa SAĞLIK Genital uçuk (genital herpes) hastalığı nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

Genital uçuk (genital herpes) hastalığı nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

112
0
genital-ucuk

Herpes Simpleks Virüs (HSV) tip 1 ve 2’nin neden olduğu, tekrarlayıcı veziküller ile karakterize, kesin tedavisi olmayan ve genellikle cinsel ilişki ile bulaşan bir infeksiyondur. Genital uçuk (genital herpes) hastalığı nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

GENİTAL UÇUK (GENİTAL HERPES) NEDİR?

Genital herpes yaklaşık 100 nm çapında, zarflı, çift zincirli lineer DNA içeren bir virüstür. HSV infeksiyonu, virüsü derisinden veya genital sekresyonlarından yayan infekte kişi ile yakın temas sonucu kazanılır. Deri veya mukozanın primer infeksiyonundan sonra virüs sinir uçlarına girer. Buradan latent infeksiyon oluşturduğu sinir köklerine geçer. Latent halde bulunan HSV reaktive olunca sinir yoluyla tekrar deri ve mukoza yüzeyine gelir.

ABD’de HSV-2 seroprevalansı %16-17 arasında olmakla beraber bunların sadece %10 ila %25’i resmi tanılıdır. Çoğu seropozitif hasta bulaştırıcı olduğundan habersizdir. 1976 yılından itibaren ABD’de CDC, NHANES aracılığıyla HSV-2 seroprevalansını tarayarak genital  herpes  prevalansını  hesaplamaktadır.  1988-1994  yılları  arasındaki  en  yüksek oran %21’dir. Bu tarihten itibaren HSV-2 seroprevalansı %16’ya düşmüş ve son 10 yılda istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. Son yıllarda ABD’de HSV-2’den en çok etkilenenler ise kadınlar ve Hispanik  olmayan siyahilerdir. Kadınlar  (%20,9) erkeklere  (%11,5)  göre  yaklaşık  2 kat daha  fazla  etkilenmiştir.  Hispanik  olmayan  siyahilerde  ise  en  yüksek  oran  %39,2 olarak bulunmuştur. Hispanik olmayan siyahiler arasındaki oran hispanik olmayan beyazlardan 3 kat, Meksikalı Amerikalılardan ise 4 kat daha yüksektir. Etnik gruplar arasındaki bu belirgin fark ise tam olarak anlaşılamamıştır.

Son  yıllarda özellikle adölesan  yaşlarda HSV-1’e bağlı  genital  herpes olgularında artış olmuş  ve  yeni   olguların  %80’inin  HSV-1’e  bağlı  geliştiği  bildirilmiştir.

Epidemiyolojik çalışmalar bu durumun gerçekleşmesinde oral-genital temasın bir risk faktörü olabileceğini desteklemiştir.

HSV infeksiyonun klasik klinik görünümü dış genital bölgede eritemli zeminde bilateral yerleşmiş veziküller şeklindedir. Tanı klinik olarak konulabilir. Tzanck yayma, immünfloresan boyama, viral kültür, serolojik testler ve PCR tanının kesinleştirilmesi için kullanılan yöntemlerdir. Genital bölgede ülser yapan diğer hastalıklardan ayrımı yapılmalıdır. Sifiliz, ulkus molle, lenfogranüloma venereum, granüloma inguinale, Behçet hastalığı, fiks ilaç erüpsiyonu ve folikülitler ayırıcı tanıya giren hastalıklardır. Primer ve rekürren herpes genitalis tedavisinde semptomları ve lezyon süresi azaltan, iyileşmeyi hızlandıran, viral yayılımı azaltan etkili sistemik antiviral ajanlar bulunmaktadır. Bu ilaçlardan en önemlileri asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir’dir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here